Bewoners Begijnhof fel tegen komst rouwkamer

door admin

De bewoners van het Begijnhof zijn fel tegen de komst van een rouwkamer van uitvaartondernemer Brokking & Bokslag in de voormalige consistorie van de Waalse Kerk. Eind 2022 kregen de bewoners te horen dat de kerkenraad in gesprek was met een uitvaartbegeleidingsbedrijf over de vestiging van een zogenaamde 24/7 commerciële service in de voormalige vergaderkamer van het bestuur van het kerkgenootschap.

De consistorie aan de Westzijde van de Waalse kerk.

Er kwam een bijeenkomst over het onderwerp met de kerkbestuurders en het bedrijf. De bewoners stelden dat de ingang van de rouwkamer veel te dicht ligt op de voorzijde van de woningen aan de oostzijde van het Begijnhof. En dat de aan- en afvoer van overleden personen en de komst van bezoekers voor een wake en laatste groet veel overlast zou opleveren van manoeuvrerende lijkwagens voor de voordeuren van deze bewoners. De omwonenden vreesden ook een toename van de toch al grote parkeerdruk, en veel extra autobewegingen (er is maar één toe- en uitgang voor het autoverkeer van en naar het Begijnhof). Ook al omdat bezoekers toch rondjes blijven rijden om een uiterst schaarse parkeerplek te vinden. Na de bijeenkomst hebben de briefschrijvers niets meer vernomen over de komst van de rouwkamer. Tot afgelopen week.

De bewoners van het Begijnhof kregen eind vorige week een uitnodiging in de brievenbus voor ‘een feestelijke openingsreceptie’ van Brokking & Bokslag ter gelegenheid van het project op 3 mei. Ze reageerden met een verontwaardigde brief op poten aan het bestuur van de Waalse kerk, en de gemeente Haarlem. De kerkenraad belegde een spoedvergadering afgelopen maandag. Het bestuur van de kerk stelde in een reactie op de bewonersbrief dat het ‘onaangenaam getroffen, geschokt en verdrietig is door de agressieve toon’ van het schrijven. Het bestuur stelt dat het tot tweemaal toe een vergadering van de wijkraad heeft bezocht, maar dat ze daar niets hebben gehoord van eventuele bezwaren. De genodigde van de ‘feestelijke receptie’ kregen gisteren overigens een mededeling van de uitvaartonderneming dat de bijeenkomst ‘door onvoorziene omstandigheden’ is afgelast. De bewoners hebben nog niets gehoord van de gemeente.

Meer problemen op het Begijnhof

Ruim veertig omwonenden van de Waalse kerk hebben direct na de aangekondigde komst van de rouwgelegenheid een brief ondertekend waarin de initiatiefnemers een groot aantal problemen in de buurt aanstippen.

De ‘ramen en bordelen’ rond het Begijnhof leveren op zich geen problemen op. Maar wel de kijkers en klanten die niet direct terecht kunnen bij de sexwerkers. Sinds Corona is het aantal vrouwen aanzienlijk afgenomen. En de ‘zoveel wachtenden voor u’ lopen daardoor rondjes in het gebied. Het gevolg is onder andere dat deze mannen hun behoeften doen in het hoge groen in het donkere plantsoen, en zelfs tussen beplanting bij de woningen. Ook worden regelmatig jonge vrouwelijke bewoners lastig gevallen.

Op het Begijnhof wordt regelmatig drugs verhandeld, die via apps worden besteld en afgeleverd door koeriers op scooters, brommers en elektrische fietsen. Zelfs op klaarlichte dag.

Bij het begin van de Lange Begijnestraat ontdekken automobilisten regelmatig dat ze niet verder kunnen. Het gevolg is manoeuvreren en achteruit rijden om het gebied te kunnen verlaten.

Op het Begijnhof is een nijpend tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners door bezoekers van de bordelen, maar ook door bezoekers van theaters, horeca en grote evenementen in het centrum. Doordat het Begijnhof alleen bereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer vanuit de Jansstraat, moeten automobilisten heel vaak onverrichter zake draaien en manoeuvreren om het gebied te kunnen verlaten. Dit levert regelmatig omgereden paaltjes, beschadigde woningen en plantenbakken op. En uiteraard geluids- en stankoverlast. Er wordt ook regelmatig geparkeerd op plekken waar dit niet is toegestaan.

De bewoners hebben de wijkraad en gemeente gevraagd om een aantal maatregelen om de overlast en problemen aan te pakken. Onder andere meer verlichting, cameratoezicht, (gedeeltelijke) afsluiting van het gebied met bewegende palen voor auto’s, en het moeilijker maken voor scooters en brommers om gebruik te maken van de smalle steegjes in het gebied. Deze worden door drugskoeriers vaak gebruikt als vluchtweg voor Handhaving en politie.

De onderhoudsarme beplanting op het voormalige kerkhof naast de kerk is door droogte en gebruik als ’toilet’ deels afgestorven. De resterende, relatief hoge beplanting maakt urineren en poepen wel erg gemakkelijk.

De hoge beplanting maakt van het voormalige kerkhof bij de Waalse kerk een ‘ideale’ plek voor het doen van behoeften.