(Bijna geen) afvalbakken op de gracht

door admin

Het is gelukt! De geplande grote afvalcontainers op de gracht zijn geschrapt. En er komen minder GFT-bakken op de gracht. Dankzij de solidariteit van bewoners, het grote aantal bezwaarschriften en de circa 120 posters die maandenlang in de Bakenes hebben gehangen. Die kunnen nu definitief weg.

De kogel is door de kerk. Er komen (bijna) geen afvalbakken op de gracht. De plaatsing van twee grote bovengrondse afvalcontainers tegenover de huisnummers 48/50 op de gracht is geschrapt. Daarvoor in de plaats wordt op de Korte Jansbrug een extra container geplaatst voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) en wordt één van de ondergrondse containers voor restafval een container voor papier en karton. Op het Donkere Begijnhof staat inmiddels al een container voor PBD.

De geplande GFT-containers op de Bakenessergracht blijven gehandhaafd. Zij het dat er op elke locatie in eerste instantie niet twee, maar één container komt te staan. Na de plaatsing van de containers (vermoedelijk eind van de zomer) wordt het functioneren van deze situatie zes maanden gemonitord om te kijken of het doel van het plan – een verbetering van de afvalscheiding – wordt gerealiseerd met een afname van het restafval.

Binnen enkele weken valt er een brief plus enquête-formulier bij de bewoners van de gracht en zijstraten in de bus. Het gemeentebestuur heeft inmiddels dit alternatieve plan in een nieuw besluit gegoten. Dat wordt vervolgens volgens de gebruikelijke procedure gepubliceerd, waarna bewoners zes weken de tijd hebben om bezwaar te maken tegen dit nieuwe besluit.

24 mei 2022