Bijzonder concert in Bakenesserkerk

door admin

Middeleeuwse muziek in de middeleeuwse Bakenesserkerk. Dat is een prachtig combinatie, te horen en te zien tijdens een concert op 15 januari van 15.30 -16.30 uur. Mede mogelijk gemaakt door de internationale expert Fritz Heller, maker van blaasinstrumenten die zijn geïnspireerd op voorbeelden uit die periode. Op het programma staat Renaissance muziek gespeeld door ensemble Rabaskadol op historische blaasinstrumenten en Renaissance violen. Aan bod komt muziek van bekende meesters uit de Renaissance zoals Tielman Susato, Josquin des Pres, Ottaviano Petrucci en de Haarlemse componist Cornelis Helmbreecker (van 1625 tot zijn dood in 1654 organist in de Grote of St. Bavo-kerk).

Ensemble Sorelle

Ook het ensemble Sorelle laat van zich horen. Sorelle is ontstaan uit de koren van de Sint Bavo en bestaat uit vier ambitieuze dames die naast Renaissance muziek, een eigentijdse compositie van Rens Tienstra zullen zingen. Fritz Heller begeleidt het programma met korte toelichtingen over de gespeelde composities.

Het concert valt samen met de eerste open dag van de Bakenesserkerk in 2023. Het in slechte staat verkerende gebouw is in 2010 door Stadsherstel Amsterdam aangekocht, nadat de Gemeente Haarlem, in samenspraak met de net opgerichte Stichting Vrienden van de Bakenes, de kerk uit de handen van een projectontwikkelaar wist te houden. Het gebouw is vervolgens geschikt gemaakt voor het kantoor en werkruimte van de Archeologische Dienst van Haarlem. Er wordt dus dagelijks in gewerkt! En er zijn talloze archeologische vondsten uit de bodem van Haarlem tentoongesteld.

Elke derde zondag van de maand kijken in de kerk

De kerk in 1986, toen in de omgeving veel gesloopt werd.
Foto: Beeldbank NHA – Bedrijf Openbare
Werken gemeente Haarlem.

Elke derde zondag van de maand is de Bakenesserkerk geopend voor het publiek tussen 12.00 en 16.00 uur. Een aantal vrijwilligers is dan aanwezig om bezoekers uitleg te geven over de restauratie van de kerk en over het werk van de Archeologische Dienst.

Deze vrijwilligers doen dit in opdracht van Stadsherstel Amsterdam, maar zijn bewoners en vrienden van de Stichting Vrienden van de Bakenes! De eerstkomende keer dat de kerk geopend is, is op zondag 15 januari. Als je nog nooit binnen bent geweest, je bent van harte welkom!

Op dit moment zijn wijkbewoners Gerrit Wolfswinkel, Bas Strikker, Lal de Boer, Boris Stam, Ellie Hollaar, Leo den Dulk en Elly den Nijs vrijwilliger bij Stadsherstel. Meer informatie is bij hen tijdens de open dag verkrijgbaar!

Archeologisch aardewerk, dat wordt geconserveerd bij de Archeologische Dienst van Haarlem in de Bakenesserkerk

9 januari 2023