Krijgt markant hoekhuis weer een bewoner?

door admin

Al jaren staat de benedenwoning op de hoek van de Korte Begijnestraat en de Bakenessergracht leeg en te verpieteren. Af en toe leek het of er iets gebeurde in het totaal verwaarloosde gemeentelijke monument uit – vermoedelijk – 1880, maar dan verdwenen de bouwvakkers weer. “Asbest” werd er gezegd door mensen uit de buurt. Maar nu lijkt er schot te komen in de verbouwing. Mannen in pakken en maskers hebben de afgelopen winter allerlei werkzaamheden verricht. En volgens zeggen wordt de kleine hoekwoning (tussen de 40 en 50 m2) op de begane grond nu geschikt gemaakt voor bewoning.