Meer ruimte voor terrassen in centrum?

door admin

In coronatijd is besloten de horecaterrassen tijdelijk uit te breiden. Per 1 oktober 2022 is de terrasuitbreiding teruggedraaid voor alle horecagelegenheden in de binnenstad. Naar aanleiding van dit besluit heeft op 20 september jl. een gesprek plaatsgevonden met de bestuurders en Koninklijke Horeca Nederland Haarlem, waarin de gemeente heeft toegezegd te kijken of er op bepaalde plekken alsnog ruimte is voor verruiming van de horecaterrassen.

Als reactie daarop hebben wijkraden en sommige bewoners hun zorgen geuit over de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. Inmiddels hebben verschillende interviews met belanghebbenden plaatsgevonden en is een ambtelijke schouw van alle terrassen georganiseerd. Op basis daarvan ligt nu op hoofdlijnen een voorstel klaar voor aanpassing van de Algemene Regels horecaterrassen en de terrasseninrichtingsplannen. De wens is voor 1 april 2023 duidelijkheid te creëren richting de horeca.

Voordat het voorstel naar het college gaat, willen we graag ons voorstel voorleggen aan belanghebbenden. Daarom komt er een informatie- en inspraakmiddag op maandag 13 februari van 16.00-18.00. De locatie is bij de gemeente aan de Gedempte Oude Gracht 2 waar u zich kunt melden bij de receptie. Het programma ziet er als volgt uit:

16.00-16.15 uur inloop
16.15-17.15 uur presentatie en ruimte voor vragen
17.15-17.30 uur broodje en soep
17.30-18.00 uur plenaire discussie en afsluiting

Indien u interesse heeft om deel te nemen, dan kunt u zich tot uiterlijk 8 februari aanmelden via dit email-adres. Het is belangrijk dat u zich aanmeldt zodat we uw naam kunnen doorgeven bij de receptie en zodat we weten waar we rekening mee kunnen houden qua catering.

30 januari 2023