Meer woningen in de buurt

door admin

De Bakenes was eeuwenlang een buurt waar veel kleinschalige bedrijfsactiviteiten te vinden waren. De bouw van nieuwe woningen is door verdichting vrijwel onmogelijk geworden. Maar de tendens is dat steeds meer werkplaatsen, kantoren en winkels verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe woningen.

De komende maanden komen er door kleinschalige verbouwingen negen nieuwe woningen bij. Op Bakenessergracht 65 is begonnen met de verbouw van een bestaande bedrijfsruimte op de begane grond tot twee woningen. In de Lange Wijngaardstraat 14 A wordt een bestaand monument omgebouwd tot kantoorruimten en vijf zelfstandige woningen. En op Donkere Spaarne 32 rood, worden twee nieuwe woningen gecreëerd.

Het grootste aantal woningen dat in 1923 gereed komt, is te vinden aan de Jansstraat/hoek Ceciliasteeg. Op nummer 46 komen maar liefst 73 kleine huurappartementen beschikbaar. Het gebouwencomplex kent een rijke historie. Begin zestiende eeuw stonden er op het perceel kloostergebouwen, die door de eeuwen heen deels werden gesloopt of een andere bestemming kregen. De naam Ceciliasteeg refereert aan het Ceciliaklooster dat hier heeft gestaan.Sinds de achttiende eeuw heeft het complex achtereenvolgens dienst gedaan als gemeentehuis, gouvernement van Holland, provinciehuis, rijksarchiefdepot en kantongerecht.

Een artist-impression van het appartementencomplex – vroegere rechtbankcomplex – aan de Jansstraat/Ceciliasteeg

8 januari 2023