Nieuwe terrasregels: plusjes en minnetjes

door admin

Het gemeentebestuur van Haarlem heeft deze week een besluit genomen over aanpassingen van het terrassenbeleid in de binnenstad. Woensdagavond 29 maart legde burgemeester Jos Wienen, in aanwezigheid van wethouder Eva de Raadt (aandachtsgebied stadsdeel Centrum), voor een druk bezette jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad uit wat er gaat veranderen in het terrassenbeleid van de gemeente.

Tijdens Corona (vanaf mei 2020) is tijdelijke verruiming toegestaan van terrassen om te voldoen aan de ‘anderhalvemetersamenleving’. De regels voor deze tijdelijke verruiming waren vastgelegd in de zogenaamde ‘Tien gouden terrasregels’. Horeca-exploitanten mochten niet méér stoelen plaatsen dan dat zij voor Corona op hun terras hadden. Maar zij mochten voor die stoelen meer ruimte gebruiken. Door de tijdelijke verruiming en de soms onduidelijke situatie vóór 2020, door historisch gegroeide uitzonderingen, wisten zowel horeca-ondernemers als handhavers niet precies meer wat er nu eigenlijk mag en hoe er moet worden gehandhaafd.

Dit zijn de nieuwe regels op een rijtje:
– Buiten het centrum, in een voetgangersgebied, moet de exploitant 0,9 m vrijhouden van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg (was 0,75 m).
– In het centrum én aan een blauwe fietsroute moet de exploitant 0,9 m vrijhouden van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg.
– In het centrum waar sprake is van een stoeprand moet de exploitant 0,9 m vrijhouden van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg.
– In het centrum waar sprake is van een (mol)goot moet de exploitant 0,75 m vrijhouden van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg.
– Buiten het centrum en buiten een voetgangersgebied moet 1,50 m vrij worden gehouden van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg.
– Binnen het centrum én aan een rode of gele fietsroute moet 1,50 m vrij worden gehouden van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg.
– Er moet altijd een vrije doorgangsruimte in het midden van de weg overblijven van 3,5 meter voor hulpdiensten.

De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, Platform Toegankelijkheid, Drempelloos Haarlem, Brandweer, Fietsersbond, Haarlem Centraal, de Centrummanager en de Wijkraad Binnenstad. Met het eindresultaat konden alle partijen uiteindelijk leven. Al hadden alle partijen meer van hun wensen gerealiseerd gezien. “De nieuwe regels bieden duidelijkheid. We hebben gezocht naar een oplossing voor alle partijen die gebruik maken van de beperkte ruimte in de binnenstad. Sommige terrassen moeten inperken om voetgangers meer ruimte te geven. Andere terrassen kunnen op basis van de nieuwe regels iets verruimen”, zegt Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. Dit geldt met name voor terrassen op de Grote Markt, Botermarkt en (gedeeltelijk) de Oude Groenmarkt.

In de komende maanden wordt de nieuwe situatie goed gemonitord. Horeca-ondernemers die zich niet aan de regels houden, zullen daarop worden aangesproken en gesommeerd om hun terrassen aan te passen. Bij herhaling zullen er, volgens de burgemeester, ook boetes worden uitgeschreven.

Het volgende document met alle terrassenregels kunt u lezen via deze link.