Overleg De Schuur en bewoners Korte Begijnestraat over nieuwe filmzalen

door admin

Afgelopen week heeft de directie van De Schuur – op initiatief van de Stichting Vrienden van de Bakenes – voor het eerst om de tafel gezeten met bewoners om te praten over de plannen voor de bouw van twee nieuwe, kleinere filmzalen achter de woning aan de Korte Begijnestraat 12.

Zakelijk directeur Sandra van Boetzelaar en Hoofd development & PR Sunniva Matla legden in eerste instantie uit waarom de uitbreiding met twee extra filmzalen een ‘must’ is voor overleving van De Schuur. De komst van de Filmkoepel en Pathé Haarlem, en Corona hebben de financiële positie van het theater- en filmhuis aan de Lange Begijnestraat geen goed gedaan. En kan de komende jaren in de huidige constellatie niet of nauwelijks verbeteren. De kosten van theaterproducties zijn, traditioneel, aanzienlijk hoger dan de opbrengsten uit de kaartverkoop. In het verleden konden de inkomsten van de filmzalen die tekorten opvangen. Maar dat is door de grotere concurrentie verleden tijd.

Het lijkt in eerste instantie vreemd dat door het bouwen van extra filmzalen de inkomsten van de Schuur zouden groeien. Maar uit vergelijkbare voorbeelden elders in het land blijkt dat het aantal bezoekers stijgt door een groter en gevarieerder filmaanbod, terwijl de exploitatiekosten nauwelijks omhoog gaan. Succesvolle films kunnen in De Schuur tot nu toe maximaal twee weken draaien. Door de extra zalen kunnen die langer worden vertoond. Veel andere interessante films kunnen nu niet worden geprogrammeerd. Maar in de nieuwe situatie met twee extra zalen wel.

De nieuwe zalen komen achter de bestaande gevel van nummer 12

Achter de gevel van het pand Korte Begijnestraat 12 (links de voordeur en poort) moeten de twee nieuwe filmzalen van De Schuur komen.

Sandra van Boetzelaar verzekerde dat de gemeente Haarlem (eigenaar van De Schuur en van de woning op nummer 12) de gevel van de bebouwing in de Korte Begijnestraat wil handhaven. En er komt geen in- of uitgang in de straat, hoogstens een nooduitgang. De toegang en uitgang van de nieuwe zalen komt in het Schuurcafé. En hoewel er nog wordt getekend aan de situering van de twee nieuwe zalen zullen die vermoedelijk boven op elkaar worden gebouwd. Waarschijnlijk zelfs deels onder het maaiveld, waardoor de nieuwbouw niet boven de huidige daken zal uitsteken. Wel zal de (binnen)tuin van de woning moeten sneuvelen, en ook de boom die daar staat.

De belangrijkste zorgen van de bewoners van de Korte Begijnestraat zijn daarmee wel grotendeels weggenomen. Ze hopen alleen dat de uitgangspunten wel overeind blijven tijdens de ontwikkeling van de plannen in de pijplijn bij de gemeente Haarlem. En er zijn nog wel enkele andere bedenkingen. Zoals de hoogte van de nieuwbouw, het verdwijnen van het toch al zo schaarse groen in de Bakenes, en het gebrek aan ruimte voor het parkeren van fietsen.

Volgens Sandra van Boetzelaar leeft er een idee bij de gemeente om een ondergrondse fietsgarage te bouwen voor de culture infrastructuur in de directe omgeving: de Phil, De Schuur en De Liefde. Tot nu toe kon/mocht er in de directe omgeving niet diep gegraven worden door de vervuiling met, onder andere, zware metalen door het voormalige drukkerijcomplex van Johan Enschedé. Het lijkt erop dat de kwaliteit van het grondwater, na 20 jaar bronbemaling en instroom van schoon water, zodanig is verbeterd dat ondergronds bouwen misschien tot de mogelijkheden behoort. Een ander pijnpunt is natuurlijk ook de te verwachten overlast door de bouw van de zalen in de buurt met zoveel nauwe straatjes en stegen.

De Gemeente Haarlem en De Schuur zijn van plan om de buurtbewoners, en de wijk, in de toekomst in een vroeg stadium te informeren over de (definitieve) plannen voor de bouw van de twee nieuwe filmzalen.