Pilot geslaagd: geen extra afvalbakken

door admin

De plaatsing van grote afvalcontainers en een groot aantal gft-bakken op de historische Bakenessergracht gaat definitief niet door. Volgens de Gemeente Haarlem en afvalverwerker Spaarnelanden is de pilot met minder afvalbakken op de gracht geslaagd. In juli 2022 besloot de (toen nieuwe) verantwoordelijke wethouder Eva de Raadt voorlopig geen grote afvalcontainers te plaatsen tegenover de nummers 48 en 50 op de gracht, en het aantal gft-bakken met de helft te beperken.

Een dezer dagen bezorgt de gemeente een brief bij alle bewoners van de Bakenes met daarin het nieuws over het succes van de test van het nieuwe systeem:
– Alle nieuwe containers worden goed gebruikt;
– Het gft-afval (groente, fruit, etensresten en tuinafval) is van goede kwaliteit. En kan dus worden gebruikt voor recycling als compost en biogas.
– Er is een (beperkte) afname van het grijze restafval.

Het nieuwsbericht van 24 mei 2022 op de (oude) website van de Vrienden van de Bakenes over de afvalbakkenprolbematiek.

Eind 2021 en begin 2022 protesteerden honderden bewoners van de Bakenes tegen de oorspronkelijke plannen van de gemeente voor het plaatsen van afvalbakken aan de historische ruggengraat van Haarlem, midden in het gebied dat als Beschermd Stadsgezicht is aangemerkt. Ruim 120 NEE-posters hingen overal in de wijk. De bewoners gaven tijdens inspraakmomenten in de gemeenteraad, de bestuurscommissie van Haarlem en tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie aan dat zij graag bereid waren om een paar honderd meter verder te lopen om hun afval weg te brengen en de gracht te ontzien. Zij gaven aan ook bezorgd te zijn over zware vrachtwagens op de kwetsbare kades en daardoor veroorzaakte schade aan de vele monumenten aan de gracht.

Tweede enquête – vul nu in

Een van de afspraken met gemeente en Spaarnelanden was dat er na de pilot opnieuw een enquête zou komen om de mening van de bewoners van Bakenes opnieuw te peilen met een tweede enquête. In tegenstelling tot de eerste, papieren enquête in 2022(die door bijna 50% van de bewoners werd ingevuld) kunnen buurtbewoners deze tweede raadpleging digitaal invullen op de enquête-pagina op deze site en anoniem versturen via de Verzend-knop onderaan de enquête.