Extra filmzalen Schuur worden betaald uit reserves

door admin

UPDATE – De 2,5 miljoen euro die nodig is voor uitbreiding van De Schuur met twee filmzalen zal niet worden gefinancierd uit de begroting voor Cultuur en ook niet worden onttrokken aan de investeringspot voor kleine culturele instellingen in Haarlem. De bouw van de nieuwe, kleine zalen zullen worden betaald uit de incidentele reserves van de gemeente. Dat is het resultaat van overleg tussen alle partijen afgelopen weken, die unaniem van mening zijn dat de investering nodig is.

De kleine culturele instellingen hadden aan de bel getrokken na het bekend worden van de plannen van De Schuur. Ze vreesden dat het plan om een structureel jaarlijks verlies van de Toneel- en Filmschuur te voorkomen, ten koste zou gaan van kleinere culturele initiatieven in de stad. Tijdens het overleg heeft de gemeente die vrees kunnen wegnemen. De kleinere instellingen lanceren in het najaar een gezamenlijke website (cultuur023.nl) waarop de culturele activiteiten onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Ook financiert de gemeente een campagne om de bewoners kennis te laten maken met cultuur in de wijken.

Gemeenteraad steunt twee nieuwe filmzalen

Tijdens de commissievergadering Beheer/Bestuur van donderdag 11 mei hebben alle politieke partijen in de gemeenteraad aangegeven theater- en filmcomplex De Schuur tegemoet te willen komen met geld om een structureel tekort op de begroting te voorkomen. Volgens directeur Marelie van Rongen is zo’n 2,5 miljoen euro nodig voor uitbreiding van het complex met twee kleine zalen: een filmzaal voor 70 bezoekers en een multifunctionele zaal met 60 plaatsen. Deze laatste zaal zal dan worden gebruikt voor educatie, debatten en verhuur, aldus het Haarlems Dagblad.

De uitbreiding is noodzakelijk omdat het aantal bezoekers, vooral van films, is afgenomen. Dat wordt deels geweten aan de na-effecten van corona, waardoor mensen minder de deur uitgaan. Maar de hoofdoorzaak is dat de Filmkoepel eind 2021 met zes filmzalen op de markt kwam en daarmee veel filmliefhebbers trekt. Hoewel het tegenstrijdig lijkt om met een tekort aan bezoekers straks 130 stoelen extra te bieden, blijkt uit verschillende onafhankelijke onderzoeken dat het juist meer publiek trekt. “Met meer filmtitels op hetzelfde tijdstip kan je flexibeler programmeren”, legt Marelie van Rongen uit.

Achter het huidige gebouw is een tuin die bebouwd zou kunnen worden. Ook zou een woning opgeofferd moeten worden voor de uitbreiding. Voordeel is dat de grond en de woning eigendom is van de gemeente. Voor de huidige bewoner van de woning aan de Korte Begijnestraat zal wel een oplossing moeten worden gevonden. De inschatting is dat de huidige monumentale aanblik van de bebouwing op de hoek van de Lange en Korte Begijnestraat intact kan blijven.

Zie ook: De Schuur in Nood

Achter deze twee panden in de Korte Begijnestraat wil De Schuur twee nieuwe zalen bouwen.