Uitbreiding Schuur valt niet goed bij omwonenden

door admin

Direct omwonenden van de Schuur tonen zich allerminst gelukkig met de uitbreidingsplannen van het theater. De Schuur wil in de woning Korte Begijnestraat 12, aansluitend op het bestaande pand, twee filmzalen realiseren met in totaal 130 stoelen. Omwonenden vrezen dat het plan eigenlijk al een gelopen race is en dat ze voor een voldongen feit worden geplaatst.

Ruim een week geleden al heeft de gemeente de grote boom in de tuin fors gesnoeid. De boom moet verdwijnen voor de bouw van de extra filmzalen.

Dat bleek dinsdagavond 19 maart op een bijeenkomst voor buurtbewoners in de Schuur. Zo’n vijftig mensen, vooral omwonenden, waren hier op af gekomen. Ze werden door Marelie van Rongen, directeur van de Schuur, en door de gemeente bijgepraat over de stand van zaken van dit project. En ze konden hun mening geven, dat gebeurde luid en duidelijk.

Volgens Van Rongen is de uitbreiding noodzakelijk om de bezoekersaantallen van de Schuur weer op het peil van voor het Corona-tijdperk te brengen. “We hebben turbulente tijden achter de rug, we zitten met onze bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau.” Voeg de forse concurrentie van de nieuwe bioscoop in de Koepel daarbij en het is duidelijk dat voor de Schuur sprake is van een flinke financiële aderlating. Met de uitbreiding, die net als het huidige onderkomen wordt ontworpen door de Haarlemse tekenaar en ontwerper Joost Swarte, wil de Schuur culturele waarde toevoegen aan de stad. Daarbij mikt het vooral op kinderen, daarvoor is nu geen goede ruimte beschikbaar. De Schuur is uitverkoren als een van de zogeheten filmeducatie hubs in Noord-Holland, met het oogmerk 20.000 kinderen in aanraking te brengen met film. De huidige twee zalen maken ook een beperkte programmering mogelijk. Bedrijfseconomisch is het voor de Schuur beter om vier in plaats van twee zalen te kunnen programmeren. Dat levert meer bezoekers en extra inkomsten op waarmee tekorten kunnen worden weggewerkt, zo blijkt ook uit onderzoek. Het is volgens Van Rongen de enige weg om de Schuur op termijn open te houden.

Bij een aantal aanwezigen waren daar twijfels over, temeer daar de nieuwbouw een grote investering vraagt. “Er is nu een geldtekort en toch wil de Schuur uitbreiden, dat slaat commercieel gezien nergens op”, klonk het. Het beoogde pand staat nu te boek als woning, die gaat dus verloren, in tijden van grote woningnood. Sommigen zagen daarom liever een verbouw tot vier appartementen. De gevel blijft in principe onaangetast, hoewel kleine aanpassingen niet worden uitgesloten. “Straks kijk ik uit op een nooduitgang”, voorzag een buurvrouw. En zijn er door de Schuur en de gemeente eigenlijk wel alternatieven onderzocht?

Wat kunnen we nu nog doen om de uitbreiding – die wordt gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad – nog tegen te houden, wilde een buurtbewoner weten. Er volgt nog een officiële inspraak- en bezwaarprocedure in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning. Daar is weinig vertrouwen in bij de omwonenden. “Het is al besloten”, meende een bewoner, ,”we zijn al te laat. Wat doen we hier eigenlij? “Vervelend dat u zich zo gepasseerd voelt”, zei Van Rongen. “Ik zal me er voor inzetten dat dit beter gaat.” Ze zegde toe dat er in elk geval een extra bijeenkomst met de buurt komt.