Verkiezingen 15 maart

door admin

Op 15 maart 2023 kan je stemmen op leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland en het algemeen bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland. Dat kan in elk stembureau in de gemeente Haarlem van 7.30 tot 21.00 uur. Voor de Bakenes is het stembureau in de Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, de meest logische locatie.

Als je geen stempas hebt ontvangen of de stempas bent verloren, dan kan je bij de gemeente waar je op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) woonde een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvraag vervangende stempas‘. Een mondelinge aanvraag kan tot 14 maart 2023 tot 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Als je in een andere gemeente wil stemmen dan waar je woont, dan kan je een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kan je bij de provinciale staten binnen de hele provincie stemmen. Je kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming laat je zowel kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau zien.