Vrienden hangen aan lippen van Jos Wienen

Geïnspireerde Jaarvergadering Stichting Vrienden van de Bakenes

door admin

De bedoeling was dat buurtgenoot Jos Wienen een rondleiding zou houden door de Waalse Kerk van een half uur vóór de Jaarvergadering van de Stichting Vrienden van de Bakenes. Maar het werd woensdagavond 22 maart een zeer boeiend verhaal van maar liefst vijf kwartier over de oudste kerk van Haarlem, het wel-maar vooral wee van de Begijnen, de Reformatie, het Beleg van Haarlem, de komst naar Haarlem van geloofsvluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden plus Frankrijk, en de bouwgeschiedenis van deze prachtige kerk in het hart van onze Bakenes.

Mogelijk werden de aanwezige Vrienden van de Stichting geïnspireerd door de interessante en rijke historische kennis van de burgemeester. Want na de traditionele agendapunten van de jaarvergadering volgde er in de Nazit een heel boeiende discussie over zaken als: de koers van de Stichting en de werkgroepen, de communicatie na de ingebruikname van de vernieuwde website en vooral ook hoe we meer bewoners van de wijk geïnteresseerd krijgen in het werk van de Stichting en hen kunnen bewegen Vriend te worden (zie overigens het aanmeldingsformulier).

De ontluikende begeestering na Corona en de opfrisbeurt van de website heeft in elk geval geleid tot de komst van maar liefst drie nieuwe bestuursleden. Na het vertrek van penningmeester Jeroen de Wilde en secretaris Janique Lock-Wienk (zij blijft overigens wel betrokken bij de Werkgroep Activiteiten), bleven er slechts twee bestuursleden over.

Het nieuwe bestuur ziet er het komend jaar als volgt uit:

Voorzitter – Carry Petri
Secretaris – Ton in ’t Veld
Penningmeester – Nico Geusebroek
Florentine van Eeghen
Marijke Lodeweegs

De introductie van een nieuwe digitale ledenadministratie door de Stichting zorgt ervoor dat we Vrienden regelmatig, maar minimaal één keer per maand, een digitale nieuwsbrief kunnen versturen. Dat zorgt – in samenhang met een actuele en rijk gevulde website voor een besparing op de kosten van de communicatie via papier. Al zal er elk jaar in december in elk geval een knisperige nieuwsbrief huis aan huis worden verspreid in de Bakenes.

Ten slotte nog iets over de centjes. De Stichting heeft op dit moment een aardige financiële buffer. Mede door een bijdrage van € 1.000 door de productiemaatschappij die in 2022 in de wijk opnamen maakte voor een televisieserie over Miep Gies. Maar zo’n cadeautje krijgen we natuurlijk niet elk jaar. Dus zal het bestuur het komende jaar veel aandacht besteden aan de werving van meer Vrienden en sponsors, kostendekkende activiteiten en mogelijk nieuwe bronnen van inkomsten.