Wijkraad Centrum wordt Wijkplatform

door admin

De Gemeente Haarlem wil de wijkraden in de stad ombouwen tot wijkplatforms. De bedoeling van deze ombuiging vanuit het streven naar meer en betere participatie van de bewoners is meer dan een andere naam. Het stadhuis wil in de komende jaren gaan werken vanuit de gedachte ‘Ja, mits…’ in plaats van ‘Nee, tenzij’. En het uitgangspunt daarbij is ‘minder procedures’.

Bij de toekomstige wijkplatforms moet de betrokkenheid van bewoners voorop staan. Een platform bestaat uit een vaste kern van actieve bewoners (tenminste drie personen) en daaromheen een netwerk van partijen die op een of andere manier actief zijn in de wijk (initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, ondernemers enzovoorts). Zo’n platform zorgt voor een korte link met de gemeente en vice versa, via een ‘gebiedsverbinder’ op het stadhuis.

De komende maanden moet de huidige Wijkraad Binnenstad een beslissing nemen over de transitie naar een Wijkplatform Binnenstad. Een belangrijk punt is het al of niet oprichten van een rechtsvorm in de vorm van een stichting of vereniging. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een basisbudget/subsidie van tussen de € 5.000 en € 10.000, afhankelijk van onder andere een bovengemiddeld aantal bewoners in de wijk, het aandeel sociale huurwoningen en het aantal bijstandsgerechtigden. Een andere voorwaarde van de gemeente is dat een wijkplatform minimaal de omvang heeft van de huidige wijkraden (zie het kaartje hiernaast). De Vrienden van de Bakenes kunnen dus geen eigen wijkplatform vormen.

Het nieuwe wijkplatform en de Vrienden van de Bakenes

Enkele weken geleden heeft de wijkraad contact gezocht met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bakenes. De wijkraad heeft de stichting gevraagd om zich aan te sluiten bij het toekomstige netwerk van het Wijkplatform Binnenstad. Met name om de consistente, goed functionerende activiteiten van de stichting en de in de ogen van de Wijkraad interessante website en nieuwbrieven. Carry Petri, Marijke Lodeweegs en Ton in ’t Veld hebben namens het bestuur een gesprek gehad met Marjan Zoon, secretaris van de huidige wijkraad, en Eric Siereveld, webmaster. Afgesproken is dat de Stichting als onafhankelijke partij deel gaat uitmaken van het netwerk van het wijkplatform. En dat met name Eric en Ton gaan samenwerken op communicatief vlak.

Wil je meer weten over de ombouw van wijkraad naar wijkplatform? Lees dan het Concept Beleidskader Wijkplatforms van de gemeente Haarlem.