Woningbouw in theater De Liefde (voorlopig) van de baan

door admin

Het plan van projectontwikkelaar Ludwig voor de bouw van vijf woningen in het gebouw van theater De Liefde is vooralsnog van de baan. Het bouwplan voldoet niet aan de eisen van de gemeente Haarlem. “De aanvraag voor een bouwvergunning is buiten behandeling gesteld omdat deze niet volledig was ingediend”, laat het gemeentebestuur weten.

Bovendien vindt de gemeente dat de bouwplannen onvoldoende rekening houden met het krappe aanbod van parkeerplaatsen en daarnaast de monumentale status van het pand Begijnhof 10 te veel geweld aandoet. Het is nog niet duidelijk of de gemeente vindt dat het gebouw van theater De Liefde ook van maatschappelijk belang is. Het theater kan de programmering in elk geval voor het seizoen 2023-2024 gewoon in De Liefde afmaken.

De gemeente heeft bij het voorlopig afwijzen van de plannen van projectontwikkelaar Ludwig aangegeven dat de parkeerdruk op het Begijnhof bij de theater De Liefde een probleem is voor het ontwikkelen van woningen .